Cestovné poistenie krátkodobé

Poistná ochrana pre cesty, ktoré trvajú až do 11 mesiacov. Cena poistenia pre Európu sa odvíja od počtu poistených dní. Pre skupiny 15 a viac osôb možná zľava vo výške 15% na poistnom ak osoby v skupine cestujú v rovnakom termíne, zakúpili si rovnaký produkt poistenia a sú uvedení na jednej zmluve o obstaraní zájazdu, resp. v priloženom zozname.

Cestovné poistenie PLUS zahŕňa:

  • poistenie pre Európu a svet
  • poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti, poistenie batožiny, poistenie pátrania a záchrany vrátane horskej služby na Slovensku , poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škody, asistenčné služby, poistenie pre jednotlivca a rodinu.
bottom