Komplexné cestovné poistenie

Cena poistenia sa odvíja od ceny zájazdu a ponúka poistnú ochranu pred a počas Vašej dovolenky. Pre zájazd v dĺžke trvania až do 22 dní . Pre skupiny 15 a viac osôb možná zľava vo výške 15% na poistnom ak osoby v skupine cestujú v rovnakom termíne zakúpili si rovnaký produkt poistenia a sú uvedení na jednej zmluve o obstaraní zájazdu, resp. v priloženom zozname.

Komplexné cestovné poistenie zahŕňa:

  • Poistenie storna s 10%-nou spoluúčasťou, poistenie pre prípad prerušenia cesty - náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu až do dojednanej poistnej sumy s 10%-nou spoluúčasťou, poistenie batožiny, poistenie liečebných nákladov, poistenie pátrania a záchrany, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škody, asistenčné služby.

Komplexné cestovné poistenie PLUS zahŕňa:

  • Poistenie storna zájazdu až do dojednanej poistnej sumy bez spoluúčasti, poistenie pre prípad prerušenia cesty bez spoluúčasti , poistenie batožiny, poistenie pátrania a záchrany, poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škody, asistenčné služby
  • Najvyššie poistné krytie
bottom