+421 2 544 177 04


Poistenie POHODA

V prípade vzniku poistnej udalosti (úpadku organizátora zájazdu) zašlite Hlásenie o poistnej udalosti spolu s požadovanými prílohami najneskôr v lehote do 20 dní odo dňa vzniku poistnej udalosti na adresu:

 

Generali Poisťovňa, a. s.,

odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava

Je potrebné mať uzatvorené Poistenie POHODA.