Pýtajte sa

Tešíme sa na Vaše otázky

Európska cestovná poisťovňa Vám týmto dáva k dispozícii priamy kontakt na našich on-line-poradcov. Máte otázky týkajúce sa produktu, poistného plnenia, alebo sa chcete iba dozvedieť niečo o Európskej cestovnej poisťovni?

Teraz máte možnosť nadviazať s nami priamy kontakt.

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
sídlo: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Tel.:  +421 2 544 177 04
Fax : +421 2 544 101 74
e-mail: info@europska.sk
http://www.europska.sk

Volanie v núdzi 24 hodín denne: +421 2 544 177 11

bottom