Storno zájazdu, letenky

Cena poistenia storna zájazdu a odvíja od ceny zájazdu . Pre skupiny 15 a viac osôb možná zľava vo výške 15% na poistnom ak osoby v skupine cestujú v rovnakom termíne zakúpili si rovnaký produkt poistenia a sú uvedení na jednej zmluve o obstaraní zájazdu, resp. v priloženom zozname.

Poistenia storna zahŕňa poistenia storna zájazdu a poistenie pre prípad prerušenia cesty:

  • Storno zájazdu so spoluúčasťou 10% , poistenie pre prípad prerušenia cesty

Poistenia storna PLUS zahŕňa poistenie storna zájazdu a poistenie pre prípad prerušenia cesty :

  • Storno zájazdu až do dojednanej poistnej sumy bez spoluúčasti, poistenie pre prípad prerušenia cesty
bottom