Štúdium / Au-pair

Cestovné poistenie Štúdium / Au-pair:

  • rozsah platnosti 'Európa' a 'Svet'
  • maximálna dĺžka poistenia 365 dní
  • poistná ochrana zahŕňa prevoz do najbližšej nemocnice/preloženie, ambulantné ošetrenie, pobyt v nemocnici, prevoz liekov, prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára, (vrátane ambulantného lietadla), repatriácia v prípade smrti do vlasti
bottom