+421 2 544 177 04


Porovnanie produktov

Cestovné poistenie alebo šťastie v nešťastí

Z dlhoročných skúseností vieme, že poistné prípady predstavujú pre klienta okrem zdravotného rizika aj náklady, ktoré sa rýchlo vyšplhajú na niekoľko desiatok tisíc Eur. Cestovné poistenie od EURÓPSKEJ je optimálnou ochranou pred neočakávane vysokými nákladmi.

 

 

 

Krátkodobé cestovné poistenie

Komplexné cestovné poistenie PLUS Komplexné cestovné poistenie Štandard Cestovné poistenie PLUS Poistenie liečebných nákladov PLUS Poistenie storna PLUS Poistenie storna Štandard
Poistenie storna
Krytie storna bez spoluúčasti
Poistenie pre prípad
prerušenia cesty
Poistenie zmeškania dopravného
prostriedku a oneskoreného
návratu do vlasti
Poistenie batožiny
Poistenie pátrania a záchrany
Poistenie liečebných nákladov
Úrazové poistenie
Poistenie zodpovednosti
Asistenčné služby


Ročné cestovné poistenie

Komplexné cestovné poistenie - ročné VIP Komplexné cestovné poistenie - ročné PLUS Cestovné poistenie - ročné Poistenie liečebných nákladov - ročné
Poistenie storna
Poistenie pre prípad
prerušenia cesty
Poistenie zmeškania dopravného
prostriedku a oneskoreného
návratu do vlasti
Poistenie batožiny
Poistenie pátrania a záchrany
Poistenie liečebných nákladov
Úrazové poistenie
Poistenie zodpovednosti
Asistenčné služby