+421 2 544 177 04


Servis

Aktuálne informácie k platnosti cestovného poistenia na území Ukrajiny, Ruska, Moldavska, Bieloruska nájdete TU.

 

V každom platnom cestovnom poistení poskytneme poistnú ochranu aj pre prípad ochorenia Covid-19 v zmysle nášho Verejného prísľubu.

 

Verejný prísľub od 23.6.2020

 

Storno cesty - nemôžete nastúpiť na cestu/zájazd kvôli niektorému z poistených storno dôvodov, máte uzatvorené cestovné poistenie s krytím storna.

 

Prerušenie cesty - práve sa nachádzate na ceste a ste nútení prerušiť ju, máte uzatvorené cestovné poistenie s krytím pre prípad prerušenia cesty.

 

Zmeškanie dopravného prostriedku - bez vlastného zavinenia ste zmeškali dopravný prostriedok pri odchode do cieľovej destinácie, máte uzatvorené cestovné poistenie s krytím zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu.

 

Oneskorený príchod na domácu stanicu/letisko  - bez vlastného zavinenia sa oneskoril váš príchod na domácu stanicu/letisko odkiaľ sa cesta začala, máte uzatvorené cestovné poistenie s krytím zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu.

 

Cestovná batožina - vaša cestovná batožina bola poškodená, zničená, stratená atď., máte uzatvorené cestovné poistenie s krytím batožiny.

 

Pátranie a záchrana - ocitli ste sa v núdzovej situácii  v horách alebo na vode, máte uzatvorené cestovné poistenie s krytím nákladov na pátranie alebo záchranu prostredníctvom profesionálnej záchrannej služby.

 

Liečebné náklady - počas cesty ste v zahraničí nútení vyhľadať lekársku pomoc, ambulantné ošetrenie alebo ste hospitalizovaní, máte uzatvorené cestovné poistenie s krytím liečebných nákladov.

 

Poistenie zodpovednosti - vznikli vecné škody tretej strane, príp. ublíženie na zdraví, máte uzatvorené cestovné poistenie s krytím zodpovednosti

 

Asistenčné služby počas cesty/zájazdu - potrebujete pomoc pri zadržaní alebo pri hrozbe zadržania políciou, právnu pomoc, preddavok na advokáta, máte uzatvorené cestovné poistenie s krytím asistenčných služieb.

 

Poistenie opustenej domácnosti - počas cesty/zájazdu vám vznikli škody v domácnosti, máte uzatvorené Poistenie opustenej domácnosti.

 

Asistencia k motorovému vozidlu - počas cesty/zájazdu sa vyskytla porucha na motorovom vozidle, potrebujete vyhľadať servis, zabezpečiť odtiahnutie príp. náhradné vozidlo a ubytovanie, máte uzatvorené poistenie Asistencia k motorovému vozidlu.

 

 


 

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu,
používateľ ochrannej známky Európska cestovná poisťovňa


sídlo: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
korešpondencná adresa: P.O.Box 4
810 11 Bratislava

Tel.: +421 2 544 177 04


e-mail: info@europska.sk
http://www.europska.sk

 

Volanie v núdzi 24 hodín denne: +421 2 544 177 11