+421 2 544 177 04


Dokumenty k poisteniu

Všeobecné poistné podmienky pre krátkodobé cestovné poistenie
Informačný dokument pre krátkodobé cestovné poistenie
Informačný dokument pre poistenie ACR, DCR
Zvláštne dojednanie pre DCR/ACR
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie asistencie k vozidlu a opustenej domácnosti


Všeobecné poistné podmienky pre ročné cestovné poistenie
Informačný dokument pre ročné cestovné poistenie

Všeobecné poistné podmienky pre SOS na horách
Informačný dokument pre SOS na horách

Informácia pre spotrebiteľa pri uzatvorení na dialku
Informácie o spracúvaní osobných údajov