+421 2 544 177 04


Oneskorený príchod na domácu stanicu/letisko odkiaľ sa cesta začala

Ak sa váš plánovaný príchod na domovskú stanicu/letisko, kde sa cesta začala, preukázateľne oneskorí a preto nie je možná cesta zo stanice/letiska do bydliska podľa pôvodného plánu, nahradíme vám potrebné a preukázateľné náklady na taxík, prenocovanie, stravovanie až do dohodnutej sumy v prípade, ak máte uzatvorené cestovné poistenie s krytím zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu.

Po návrate na Slovensko nám zašlite nasledujúce doklady:

 

Príslušné doklady nám zašlite čo najskôr poštou na adresu:

 

Generali Poisťovňa, a. s.,

odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava