+421 2 544 177 04


Otázky a odpovede


  Ako funguje vyhľadávanie produktov?

Existujú štyri možnosti ako sa dostať zo štartovacej stránky k optimálnemu poisteniu:


  Je potrebné pri poistnej udalosti predkladať Núdzovú kartu?

Núdzovú kartu nie je potrebné nikde predkladať, slúži iba pre poistené osoby, nakoľko sú na nej uvedené dôležité kontakty a číslo poistenej zmluvy (t.j. stačí mať tieto údaje uložené napr. vo svojom smartfóne). Číslo poistnej zmluvy sa pri prolongácii ročného cestovného poistenia nemení. Núdzová karta sa zasiela pri objednávke cestovného poistenia. V prípade prolongácie ročného cestovného postenia sa nová Núdzová karta zasiela do 10 dní od výročia. V prípade potreby vystavenia novej Núdzovej karty je potrebné zaslať požiadavku e-mailom na info@europska.sk a uviesť číslo poistnej zmluvy,  poštovú adresu, príp. mailový kontakt- podľa toho, kam má byť Núdzová karta zaslaná.


  Je možné nakupovať produkty off-line?

Produkty Európskej cestovnej poisťovne nájdete v mnohych cestovných kanceláriách a agentúrach, v leteckých spoločnostiach, v mnohych hoteloch, v poisťovniach, u poisťovacích maklérov a v bankách.
E-mail: info@europska.sk, alebo na tel. čísle: +421 2/ 544 177 04


  Je možné uzavrieť poistenie v deň odchodu na zájazd?

Každé cestovné poistenie musí byť uzavreté pred nástupom na cestu. Ideálne je, ak cesta a poistenie sú zakúpené v ten istý deň. Informácia o časovom ohraničení platnosti sa nachádza v prehľade poistného plnenia pri každom produkte.


  Je možné po objednaní cesty (uhradenie ceny/zálohy) uzavrieť ešte dodatočne cestovné poistenie s poistením storna?

Áno, avšak pri uzavretí poistenia dodatočne po zaplatení cesty začína poistná storno - ochrana až na 10. deň po uzavretí poistenia (výnimkou je úmrtie, úraz, alebo živelná pohroma).


  Poistenie pre celú rodinu alebo pre jednotlivca?

Podľa podmienok Európskej cestovnej poisťovne sa za rodinu považujú maximálne dvaja dospelí a do päť spolucestujúcich maloletých osôb (do 18. narodenín v deň nástupu cesty). Tieto osoby nemusia byť v príbuzenskom vzťahu. Spoločné miesto bydliska nie je podmienkou. Príklad: Manželia so 4 deťmi mladšími ako 18 rokov a syn/dcéra nad 18 rokov = 1 rodinné poistenie a 1 poistenie jednotlivca.


  Pre svet alebo Európu? Ktoré krajiny patria do Európy?

Podľa podmienok Európskej cestovnej poisťovne patria do Európy nasledujúce krajiny: (krajiny, ktoré nie sú tu uvedené, spadajú pod označenie "svet")


Albánsko, Andorra, Azory, Azorské ostrovy, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna hora, Dánsko (nie Grónsko), Estónsko, Fajerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Gibraltár, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Kanárske ostrovy, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Madeira, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko vrátane Spitzbergov, ostrov J. Mayen, Orknayské ostrovy, Ostrovy kanála La Manche, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Španielsko vrátane Kanárskych ostrovov a Baleáry, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán, Veľká Británia a Severné Írsko vrátane Shetlandských ostrovov

A štáty Egypt, Tunisko, Maroko a Izrael.


  Ako sa definuje cena zájazdu?

Cena zájazdu je definovaná ako celková zaplatená hodnota cesty/letu/služieb.


  Kedy sa poistenie začína?

V krátkodobom cestovnom poistení sa poistenie začína nástupom na cestu t.j. opustením bydliska, prechodného pobytu, pracoviska. V produktoch, ktorých súčasťou je aj Poistenie storna, sa poistná ochrana začína uzavretím poistenia. V ročných produktoch cestovného poistenia sa poistné obdobie začína dátumom uvedeným na zmluve, najskôr však od 0.00.h nasledujúceho dňa po uzavretí poistnej zmluvy.


  Dostanem nejaké potvrdenie/faktúru?

Vaša poistná zmluva je zároveň potvrdením o zaplatení poistky.


  Môžem uzavrieť poistenie aj po úradných hodinách?

V Európskej cestovnej poisťovni môžete uzavrieť Vaše poistenie online 24 hodín denne, 365 dní v roku.


  Čo robiť v prípade poistnej udalosti?

Informácie nájdete v menu - Hlásenie poistnej udalosti

V núdzových prípadoch volajte prosím:


Núdzové volanie 24 hodín denne
Tel.: +421 2/ 544 177 11
Info linka +421 2/ 544 177 04
e-mail: info@europska.sk


  Kto je asistenčná služba a na čo slúži?

Európska spolupracuje s asistenčnou službou Europ Asssistance, ktorá má zastúpenie v 275 pobočkách /centrálach vo viac ako 200 krajinách s 24 hodinovou prevádzkou. Pre svoju prácu využíva 400 000 poskytovateľov rôznych služieb a obsluhuje milióny zákazníkov na celom svete už desiatky rokov. Prostredníctvom asistenčnej služby, ktorá je k dispozícii našim klientom 365 dní 24 hodín denne, môže Európska cestovná poisťovňa svojim klientom zabezpečiť na celom svete pomoc v núdzových situáciách priamo na mieste.


Núdzové volanie 24 hodín denne
Tel: ++421/2/544 177 11