+421 2 544 177 04

Cestovné poistenie od špecialistu

Kdekoľvek ste, stojíme pri vás

COVID-19 kryjeme bez príplatku
Cestovné poistenie rýchlo a jednoducho online
Kam sa chystáte?
Kryjeme aj ochorenie COVID-19
SOS na horách
Poistenie na Slovensku
Cesta za oddychom
Služobná cesta
Jednorázová
>
od
do
Som:
Zahrnúť extrémne športy
12 mesiacov
>
od
Moje cesty trvajú max.:
1 až 45 dní
1 až 90 dní
Zahrnúť extrémne športy
6 mesiacov
>
od
Potrebujem poistiť:
liečebné náklady viac >>ak počas cesty v zahraničí budem nútený vyhľadať lekársku pomoc, ambulantné ošetrenie alebo budem hospitalizovaný
storno zájazdu viac >>ak nebudem môcť nastúpiť na cestu/zájazd kvôli niektorému z neočakávaných poistených dôvodov ako napr. náhle ochorenie, úraz, úmrtie, tehotenstvo, značná škoda na majetku
batožinu viac >>ak moja cestovná batožina bude poškodená, zničená, stratená, ukradnutá
zodpovednosť viac >>ak neúmyselne spôsobím vecné škody alebo ublíženie na zdraví tretej strane
COVID viac >>ak z dôvodu COVID-19 nebudem môcť nastúpiť na cestu/zájazd alebo ak počas cesty ochoriem alebo sa ocitnem v karanténe
Vyplňte, prosím, všetky údaje
Voľba počtu osôb
Dospelý (18-69)
Dieťa (0-17)
Senior (70+)
Cena zájazdu:
za všetky osoby spolu
Napr. 1000 alebo 2500 EUR
Povinný údaj, ak si želáte pokryť Storno zájazdu.
Max. 1000 € za osobu
Vyplňte, prosím, všetky údaje
Výborne!
Podľa vašich preferencíí sme vybrali tieto produkty
Bohužiaľ!
Podľa vašich preferencíí sa nám nepodarilo vybrať žiadny produkt
Už len jeden krok
Ulica, č:
PSČ:
Mesto:
Kontaktný telefón (mobil)
E-mail (pre potvrdenie objednávky)
Poistné krytie sa nevzťahuje na sankcionované krajiny
Potvrdzujem, že všetci poistení majú trvalý pobyt na Slovensku
*Vyplnte prosím všetky údaje

Poistenie COVID rozširuje krytie balíka cestovného poistenia o ochorenie COVID-19:

  • Liečebné náklady v zahraničí na ochorenie COVID-19 do výšky 50 000€ a náklady na ubytovanie v nariadenej karanténe v zahraničí 50€/noc (max.14 dní)
  • Storno z dôvodu ochorenia COVID-19 pri nenastúpení na cestu do výšky 80% stornopoplatkov podľa dojednanej poistnej sumy a náklady na neskorší spätný návrat do 1000€.

Krytie platí podľa dojednaného balíka. Napr. Ak vybraný balík poistenia obsahuje krytie Storno, bude platiť aj krytie pre storno z dôvodu COVID-19. Ak bude vybraný balík bez poistenia Storno, nebude platiť poistenie Storno z dôvodu COVID-19.

Podmienky poistenia COVID
Asistenčná služba online
  • nachádzate sa v zahraničí, máte zdravotný problém a potrebujete lekára
  • naskenujte QR kód a postupujte podľa inštrukcií, príp. kliknite na https://forms.office.com/e/B2L5tsRitg

Zákaznícky servis
poistná ochrana začína prekročením hraníc obce Vášho trvalého bydliska
Čo robiť v prípade poistnej udalosti?
Prečo sa poistiť u nás?
  • špecializujeme sa na cestovné poistenie už od roku 1907
  • dovolenkové športy máte poistené bez príplatku (napr. lyžovanie, vodný skúter, vodné lyže, potápanie, horolezectvo, atď.)
viac >>
Produkty
Referencie
a ďalších viac ako 500 partnerov...