+421 2 544 177 04


Kontakt

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu,
používateľ ochrannej známky Európska cestovná poisťovňaAdresa

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava


IČO: 54 228 573
Kontakt

Tel.: +421 2 544 177 04
pondelok - piatok 8:00 - 17:00

E-mail: info@europska.sk
https://www.europska.sk

Volanie v núdzi 24 hodín denne:
+421 2 544 177 11 (12)

Sídlo: Lamačská cesta 3/A, 841 04 BratislavaPozrieť väčší náhľad mapy


zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Po,
vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby,
prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká
Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe,
oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali,
zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.