Kontakt

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B
IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS

 

sídlo:

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Tel.: +421 2 544 177 04

Fax: +421 2 544 101 74

E-mailinfo@europska.sk
http://www.europska.sk

 

Volanie v núdzi 24 hodín denne:

+421 2 544 177 11 (12)Pozrieť väčší náhľad mapy
bottom