+421 2 544 177 04


Kontakt

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňaAdresa

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava


IČO: 35 709 332
DIČ: 2021000487
IČ DPH: SK2021000487

Kontakt

Tel.: +421 2 544 177 04
pondelok - piatok 8:00 - 17:00

E-mail: info@europska.sk
https://www.europska.sk

Volanie v núdzi 24 hodín denne:
+421 2 544 177 11 (12)

Sídlo: Lamačská cesta 3/A, 841 04 BratislavaPozrieť väčší náhľad mapy


Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom
zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.

Zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B
Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava