+421 2 544 177 04


Servis

 

Storno cesty - nemôžete nastúpiť na cestu/zájazd kvôli niektorému z poistených storno dôvodov, máte uzatvorené cestovné poistenie s krytím storna.

 

Prerušenie cesty - práve sa nachádzate na ceste a ste nútení prerušiť ju, máte uzatvorené cestovné poistenie s krytím pre prípad prerušenia cesty.

 

Zmeškanie dopravného prostriedku - bez vlastného zavinenia ste zmeškali dopravný prostriedok pri odchode do cieľovej destinácie, máte uzatvorené cestovné poistenie s krytím zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu.

 

Oneskorený príchod na domácu stanicu/letisko  - bez vlastného zavinenia sa oneskoril váš príchod na domácu stanicu/letisko odkiaľ sa cesta začala, máte uzatvorené cestovné poistenie s krytím zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu.

 

Cestovná batožina - vaša cestovná batožina bola poškodená, zničená, stratená atď., máte uzatvorené cestovné poistenie s krytím batožiny.

 

Pátranie a záchrana - ocitli ste sa v núdzovej situácii  v horách alebo na vode, máte uzatvorené cestovné poistenie s krytím nákladov na pátranie alebo záchranu prostredníctvom profesionálnej záchrannej služby.

 

Liečebné náklady - počas cesty ste v zahraničí nútení vyhľadať lekársku pomoc, ambulantné ošetrenie alebo ste hospitalizovaní, máte uzatvorené cestovné poistenie s krytím liečebných nákladov.

 

Poistenie zodpovednosti - vznikli vecné škody tretej strane, príp. ublíženie na zdraví, máte uzatvorené cestovné poistenie s krytím zodpovednosti

 

Asistenčné služby počas cesty/zájazdu - potrebujete pomoc pri zadržaní alebo pri hrozbe zadržania políciou, právnu pomoc, preddavok na advokáta, máte uzatvorené cestovné poistenie s krytím asistenčných služieb.

 

Poistenie opustenej domácnosti - počas cesty/zájazdu vám vznikli škody v domácnosti, máte uzatvorené Poistenie opustenej domácnosti.

 

Asistencia k motorovému vozidlu - počas cesty/zájazdu sa vyskytla porucha na motorovom vozidle, potrebujete vyhľadať servis, zabezpečiť odtiahnutie príp. náhradné vozidlo a ubytovanie, máte uzatvorené poistenie Asistencia k motorovému vozidlu.

 

Poistenie POHODA  - z dôvodu úpadku organizátora zájazdu vám neboli poskytnuté objednané služby ani vrátená uhradená záloha za zájazd, máte uzatvorené Poistenie POHODA.

 


 

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS


sídlo: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
korešpondencná adresa: P.O.Box 4
810 11 Bratislava

Tel.: +421 2 544 177 04


e-mail: info@europska.sk
http://www.europska.sk

 

Volanie v núdzi 24 hodín denne: +421 2 544 177 11