Poistenie pre CK

Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie

V zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárii a cestovných agentúr  - poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.

Poistenie sa dojednáva pre prípad, keď poistený z dôvodu svojho úpadku:

  • neposkytne objednávateľovi zájazdu, na ktorého sa vzťahuje zmluva o zájazde s poisteným uzatvorená, dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu
  • nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil, alebo
  • nevráti čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, že zájazd bol poskytnutý iba sčasti


Všeobecné poistné podmienky.
Hlásenie poistnej udalosti v PDF formáte.
Dotazník: insolvencia CK (XLS).
Zoznam poistených CK (PDF).


 

bottom