Poistenie na Slovensku

SOS na horách

- poistenie pátrania a záchrany na slovenských horách
Poistenie SOS na horách pre slovenských a zahraničných turistov kryje náklady na technické zabezpečenie záchrannej akcie v horskom teréne, ktoré na profesionálnej úrovni organizuje Horská záchranná služba (ďalej len "HZS") na území Slovenskej republiky, v týchto horských oblastiach vrátane jaskýň a priepastí:

  • Belianske Tatry
  • Nízke Tatry
  • Pieniny
  • Stredné Beskydy
  • Slovenský raj
  • Veľká Fatra
  • Vysoké Tatry
  • Západné Tatry


Viac informácií v poistnom krytí (ENG,DE,HUN,RUS,POL),  a vo Všeobecných poistných podmienkach.


DCR

- domáci cestovný ruch - pre Slovákov na Slovensku


Viac informácií v poistnom krytí a vo Všeobecných poistných podmienkach.
Zvláštne dojednanie c.1 k ECP VPP 2016

bottom