+421 2 544 177 04


Poistenie na Slovensku

Poistenie SOS na horách
Poistenie pátrania a záchrany na slovenských horách. Poistenie kryje slovenských a zahraničných turistov počas pobytu na slovenských horách. Poistné krytie sa vzťahuje na technické zabezpečenie záchrannej akcie v horskom teréne, ktoré na profesionálnej úrovni organizuje Horská záchranná služba.
Poistenie DCR- domáci cestovný ruch.

Poistenie DCR je učené pre Slovákov, ktorí sa rozhodli stráviť dovolenku na Slovensku. Poistenie kryje stornopoplatky pri nenastúpení na pobyt/cestu, batožinu, pátranie a záchranu Horskou službou, úrazové poistenie ako aj poistenie zodpovednosti za škodu.

Poistenie ACR- aktívny cestovný ruch

Poistenie ACR je učené pre cudzincov, ktorí sa rozhodli stráviť dovolenku na Slovensku. Poistenie kryje stornopoplatky pri nenastúpení na pobyt/cestu, batožinu, pátranie a záchranu Horskou službou, úrazové poistenie ako aj poistenie zodpovednosti za škodu.