Cestovné poistenie na európskej úrovni

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa (ďalej len „Európska cestovná poisťovňa“ alebo „ECP“) sa zameriava na 5 kľúčových pilierov:

  1. Poistenie klientov cestujúcich do zahraničia - outgoing
  2. Služobné cesty - komplexné poistenie zamestnancov voči cestovným rizikám (CTI)
  3. Služby - poistenie pre prípad úpadku cestovných kancelárií a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú organizátorom cesty alebo zájazdu
  4. Cestovné poistenie pre návštevníkov Slovenska - incoming
  5. Cestovné poistenie na bankových platobných kartách a ročné produkty pre jednotlivcov a rodiny na turistické cesty


Pri riešení krízových udalostí spolupracuje Európska cestovná poisťovňa (ECP) s partnerskou spoločnosťou Europ Assistance.

Služby Europ Assistance sú dostupné 24 hodín denne po celom svete a poskytujú možnosť telefonickej komunikácie v materskom alebo Vám zrozumiteľnom jazyku.

 

expozícia ECP na veľtrhu Slovakiatour

 

Európska cestovná poisťovňa poskytuje širokú paletu produktov cestovného poistenia pre súkromné i služobné cesty. Pre jednotlivé cesty za oddychom, pre opakované cesty za oddychom alebo na služobné cesty, pre študentov na štúdium v zahraničí, deti v detských táboroch ako aj cudzincov prichádzajúcich do SR.

 

Našou filizofiou je poskytnúť čo najdokonalejší produkt so širokým spektrom krytí a tým zabzpečiť v maximálnej možnej miere každú cestujúcu osobu pred možným následkami cestovateľských škôd. Bez príplatku kryjeme v každom našom produkte v rámci poistenia liečebných nákladov všetky bežné športy, ktoré zvykneme vykonávať na letnej alebo zimnej dovolenke. Týka sa to aj potápania v zmysle Vášho oprávnenia, alebo so sprievodom autorizovaného inštruktora. Podobne kryjeme tiež horolezectvo a to až do 5 000 m nadmorskej výšky. Tzv. plážové športy vrátane krátkych výletov na štvorkolke alebo vodných skútroch ako aj doplnkové športy ponúkané v lyžiarskych strediskách sú samozrejme kryté tiež. (vylučujeme motoristické športy a zoskoky, podrobne viď. VPP ECP)

 

Produktmi "PLUS" poistíme cestujúce osoby bez ohľadu na vek, vrátane krytia akútnych stavov existujúcich alebo chronických ochorení. Je na výber platnosť iba v Európe alebo na celom svete vrátane Kanady a USA.

 

Ponúkame výhodné skupinové zľavy pre rodiny s deťmi a skupiny nad 15 osôb.

 

Informácia o zmene poisťovateľa z dôvodu prevodu poistného kmeňa


Vážený klient,
dovoľujeme si Vás informovať, že rakúsky orgán dohľadu nad finančným trhom Finanzmarktaufsichtsbehörde(FMA)schválil svojim rozhodnutím zo dňa 19.12.2014 prevod časti poistného kmeňa z portfólia spoločnosti EuropäischeReiseversicherungAktiengesellschaft, Kratochwjlestrasse 4, Viedeň 1220 konajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky EuropäischeReiseversicherung AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 36 681 512, Pribinova 25, 811 09 Bratislava,na spoločnosť Generali Poisťovňa, a.s., IČO: 35 709 332, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, ktorá v tejto súvislostizriadilasvoju organizačnú zložku s názvom Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, do ktorej predmetný poistný kmeň vložila.

 

Celé znenie informácie o zmene poisťovateľa si môžete prečítať tu: Informácia o zmene poisťovateľa z dôvodu prevodu poistného kmeňa.

bottom