+421 2 544 177 04


Ročné cestovné poistenie

Naše PLUS pre vašu istotu a bezpečnosť

Uzatvorte si poistenie jedenkrát a získate rozsiahlu poistnú ochranu v celom svete pre všetky vaše cesty počas celého roka. V prípade, že si želáte v poistení pokračovať stačí zaplatiť poistné na obdobie ďalšieho roka na základe listu, ktorým vás oslovíme.

Pre koho je poistenie určené

Ak cestujete počas roka viackrát, či sú to spontánne krátke cesty, víkendové pobyty, dovolenky alebo cesty do odľahlých destinácii, uzatvorte si ročné cestovné poistenie.

Čo cestovné poistenie kryje

Cestovné poistenie kryje všetky s cestou zvyčajne spojené riziká počnúc poistením storna, liečebnými nákladmi, batožinou, úrazovým poistením, poistením pátrania a záchrany, poistenia zodpovednosti za škodu. Golfisti si môžu vybrať VIP balík s rozšíreným špecifickým krytím. Poistenie pátrania a záchrany vrátane Horskej záchrannej služby máte automaticky zahrnuté v každom balíku.

Kde platí cestovné poistenie

Ročné cestovné poistenie platí na celom svete.

Ako často môžem cestovať

Počet ciest je neobmedzený pričom maximálna dĺžka jednej cesty je 45 dní.

Sú poistené aj športy

Bežné športy ako plávanie, lyžovanie, snowboarding, potápanie, rafting, zoskok s padákom, horolezectvo do 5 000 m, jazda na koni, bungee jumping a iné vykonávané na turistickej úrovni sú poistené.


Komplexné cestovné poistenie - ročné PLUS
Rozsiahla komplexná ochrana zahŕňajúca stornopoistenie s rozšírenými stornodôvodmi až do 2 700 Eur, ako aj výššími poistnými sumami v poistení liečebných nákladov, batožiny, poistení zodpovednosti, poistenia pátrania a záchrany a rozšírenými asistenčnými službami.
Komplexné cestovné poistenie - ročné VIP
Rozsiahla komplexná ochrana zahŕňajúca stornopoistenie s rozšírenými stornodôvodmi až do 3 700 Eur, ako aj vyššími poistnými sumami v poistení liečebných nákladov, batožiny, poistení zodpovednosti, poistenia pátrania a záchrany a rozšírenými asistenčnými službami.
Cestovné poistenie – ročné
Rozsiahla ochrana pri ochoreniach a zdravotných problémoch v zahraničí vrátane batožiny, poistenia zodpovednosti, poistenia pátrania a záchrany a rozšírených asistenčných služieb.
Poistenie liečebných nákladov – ročné
Poistenie kryje liečebné náklady za ambulantné ošetrenia a pobyt v nemocnici, repatriáciu do vlasti, dopravu detí do vlasti, návštevu chorého pri pobyte v nemocnici, navyše máte poistenú tiež Horskú záchrannú službu na Slovensku