Ročné cestovné poistenie

Želáte si celoročnú poistnú ochranu na cestách pre Vás a Vašu rodinu? Potom Vám odporúčame ročné cestovné poistenie.

 

Poistenie liečebných nákladov - ročné

zahŕňa:

 • Poistenie pátrania a záchrany, vrátane horskej služby na Slovensku - náklady na pátranie a záchranu do 14 000 EUR;
 • Poistenie liečebných nákladov do 220 000 EUR; 
 • Úrazové poistenie - odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50% do 20 000 EUR;
 • Poistenie pre jednotlivca a rodinu. Pod rodinou rozumieme dve dospelé osoby plus maximálne 5 detí (do 18 rokov) - osoby nemusia byť v príbuzenskom pomere, ani mať spoločné bydlisko; 
 • Maximálna dĺžka jedného výjazdu 45 dni;
 • Územná platnosť: svet;

Cestovné poistenie - ročné

zahŕňa:

 • Poistenie batožiny - náhrada pri poškodení, krádeži, zničení alebo strate batožiny; cenných vecí do 1/3 poistnej sumy; pomoc pri znovu získaní cestovných dokladov až do 2 000 EUR
 • Poistenie pátrania a záchrany, vrátane horskej služby na Slovensku - náklady na pátranie a záchranu do 14 000 EUR;
 • Poistenie liečebných nákladov do 220 000 EUR; 
 • Úrazové poistenie - odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50% do 20 000 EUR;
 • Poistenie zodpovednosti - škody na majetku alebo zdraví do 100 000 EUR;
 • Asistenčné služby - pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočník), preddavok pre advokáta/kauciu do 1 700 EUR;
 • Poistenie pre jednotlivca a rodinu. Pod rodinou rozumieme dve dospelé osoby plus maximálne 5 detí (do 18 rokov) - osoby nemusia byť v príbuzenskom pomere 
 • Maximálna dĺžka jedného výjazdu 45 dni; 
 • Územná platnosť: svet;

Komplexné cestovné poistenie - ročné PLUS

zahŕňa:

 • Aj poistenie osôb starších ako 70 rokov
 • Náhradu storno poplatkov pri nenastúpení na cestu bez spoluúčasti - pre jednotlivca do 1 350 EUR, pre rodinu do 2 700 EUR;
 • Poistenie pre prípad prerušenia cesty - náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu - pre jednotlivca do 1 350 EUR, pre rodinu do 2 700 EUR;
 • Poistenie batožiny - náhrada pri poškodení, krádeži, zničení alebo strate batožinydo 3 400 EUR; náhrada cenných vecí do -poistnej sumy; pomoc pri znovu získaní cestovných dokladov; okamžitá pomoc a preddavok pri krádeži, lúpeži alebo strate platobných prostriedkov pre jednotlivca do 350 EUR, pre rodinu do 700 EUR;
 • Poistenie pátrania a záchrany vrátane horskej služby na Slovensku - náklady na pátranie a záchranu do 14 000 EUR;
 • Poistenie liečebných nákladov do 235 000 EUR; 
 • Úrazové poistenie - odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50% do výšky 35 000 EUR; 
 • Poistenie zodpovednosti - škody na majetku alebo zdraví do 200 000 EUR;
 • Asistenčné služby - pomoc pri zadržaní, alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočníka), preddavok pre advokáta/kauciu do 1 700 EUR;
 • Poistenie kryje aj služobné cesty nemanuálneho charakteru;
 • Poistenie pre jednotlivca a rodinu. Pod rodinou rozumieme dve dospelé osoby plus maximálne 5 detí (do 18 rokov) - osoby nemusia byť v príbuzenskom pomere, ani mať spoločné bydlisko; 
 • Maximálna dĺžka jedného výjazdu 45 dní
 • Územná platnosť: svet

Komplexné cestovné poistenie - ročné VIP

zahŕňa:

 • Aj poistenie osôb starších ako 70 rokov
 • Náhradu storno poplatkov pri nenastúpení na cestu bez spoluúčasti - pre jednotlivca do 1 500 EUR, pre rodinu do 3 000 EUR;
 • Poistenie pre prípad prerušenia cesty - náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu - pre jednotlivca do 1 500 EUR, pre rodinu do 3 000 EUR;
 • Poistenie batožiny - náhrada pri poškodení, krádeži, zničení alebo strate batožinydo 3 400 EUR; náhrada cenných vecí do 1/2 poistnej sumy; pomoc pri znovu získaní cestovných dokladov; okamžitá pomoc a preddavok pri krádeži, lúpeži alebo strate platobných prostriedkov pre jednotlivca do 350 EUR, pre rodinu do 700 EUR;
 • Poistenie Golf  PLUS - náhrada členských klubových príspevkov do 1.000 EUR, prenájom náhradného golfového vybavenia a náhradného vybavenia pri poškodení a krádeži do 100 EUR, náhrada štartovného do 100 EUR, náhrada Hole-in-one do 300 EUR
 • Poistenie pátrania a záchrany vrátane horskej služby na Slovensku - náklady na pátranie a záchranu do 15 000 EUR;
 • Poistenie liečebných nákladov do 235 000 EUR; 
 • Úrazové poistenie - odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50% do výšky 50 000 EUR; 
 • Poistenie zodpovednosti za škody na majetku alebo zdraví do 250 000 EUR;
 • Asistenčné služby: pomoc pri zadržaní, alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočníka), preddavok pre advokáta/kauciu do 1 700 EUR;
 • Poistenie kryje aj služobné cesty nemanuálneho charakteru;
 • Poistenie pre jednotlivca a rodinu. Pod rodinou rozumieme dve dospelé osoby plus maximálne 5 detí (do 18 rokov) - osoby nemusia byť v príbuzenskom pomere, ani mať spoločné bydlisko; 
 • Maximálna dĺžka jedného výjazdu 45 dní
 • Územná platnosť: svet

Poistenie Au-Pair 

zahŕňa:

 • poistná ochrana pre au-pair pobyt v zahraničí
 • rozsah platnosti Európa a Svet
 • maximálna dĺžka poistenia 365 dní
 • kryje aj stáže, študijné pobyty a povinné praxe
 • poistné krytie


Viac o ročnom poistení v brožúre v PDF formáte.

bottom