+421 2 544 177 04


Krátkodobé cestovné poistenie

Pre koho je cestovné poistenie určené?

Krátkodobé cestovné poistenie je vhodné, ak plánujete jednorazovo vycestovať do zahraničia, napr. na zájazd, predĺžený víkend, lyžovačku, nákupy v zahraničí,- atď.

Čo cestovné poistenie kryje?

Cestovné poistenie kryje všetky riziká, ktoré sú zvyčajne spojené s cestou- napr. storno cesty, liečebné náklady, úraz, pátranie a záchranu, zodpovednosť za škodu, batožinu (poškodenie, meškanie, stratu), atď..

Kde platí cestovné poistenie?

Podľa cieľovej destinácie je možné uzatvoriť cestovné poistenie s platnosťou „Európa“ alebo „Svet“.

Sú poistené aj športy?

Cestovné poistenie kryje všetky bežné športy, ktoré sú vykonávané na turistickej úrovni. Patria sem napr. plávanie, lyžovanie, snoubording, potápanie, rafting, zoskok s padákom, horolezectvo do 5 000 m, jazda na koni, bungee jumping a iné.


Komplexné cestovné poistenie PLUS
Neplatíte žiadnu spoluúčasť! Rozsiahla komplexná ochrana zahŕňa o.i. stornopoistenie s rozšírenými stornodôvodmi ako aj vyššími poistnými sumami v poistení liečebných nákladov, batožiny, poistení zodpovednosti, poistení pátrania a záchrany a s rozšírenými asistenčnými službami.
Komplexné cestovné poistenie Štandard
Komplexná ochrana pred a počas vašej turistickej cesty.

Hlavné výhody:

  • spoluúčasť 10% pri storne cesty,
  • komplexné krytie rizík pred a počas cesty,
  • výhodné cenové podmienky na cestu v trvaní až do 22 dní.
Cestovné poistenie PLUS
Rozsiahla ochrana počas vašej krátkodobej turistickej cesty pri ochoreniach a zdravotných problémoch v zahraničí vrátane batožiny, poistenia zodpovednosti, poistenia pátrania a záchrany a rozšírených asistenčných služieb s vyššími poistnými sumami bez spoluúčasti pre poisteného.
Poistenie liečebných nákladov PLUS
Poistenie liečebných nákladov počas vašej krátkodobej turistickej cesty vrátane ambulantného ošetrenia a pobytu v nemocnici a dennej dávky, repatriácie do vlasti, dopravy detí do vlasti, návštevy chorého pri pobyte v nemocnici.
Poistenie storna PLUS
Rozsiahla ochrana pred nástupom na cestu a zároveň v prípade prerušenia cesty až do 100% ceny zájazdu bez spoluúčasti. Rozšírené dôvody na stornovanie alebo prerušenie cesty.
Poistenie storna Štandard
Ochrana v prípade nenastúpenia na cestu alebo pri prerušení cesty s 10% spoluúčasťou.