+421 2 544 177 04


Poistenie opustenej domácnosti

Poistený je povinný kontaktovať asistenčnú službu- Núdzovú linku Európskej: +421/2/544 177 11 (-12), v opačnom prípade zaniká právo poisteného na poskytnutie poistného plnenia. Je potrebné mať uzatvorené Poistenie opustenej domácnosti.