+421 2 544 177 04


Asistencia na cestách

 

V prípade, ak sa ocitnete v núdzovej situácii, neváhajte kontaktovať našu Núdzovú linku EURÓPSKEJ: +421/2/544 177 11 (-12). Asistenčná služba vám zabezpečí pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, právnu pomoc (tlmočníka), príp. vám sprostredkuje preddavok pre advokáta. Je potrebné mať uzatvorené cestovné poistenie s krytím asistenčných služieb.

 

Núdzové volanie 24 hodín denne: +421 2 544 177 11 (-12)