+421 2 544 177 04


Pátranie a záchrana

Hláste sa bezodkladne na Núdzovej linke Európskej: +421/2/544 177 11 (-12).