+421 2 544 177 04


Stornovanie cesty/zájazdu

Ak nemôžete nastúpiť na cestu a máte uzatvorené cestovné poistenie s krytím storna, stornujte cestu bezodkladne tam, kde ste ju objednali (napr. v cestovnej kancelárii).

Následne si stiahnite na Hlásenie poistnej udalosti - poistenie storna (pdf) 

Vyplňte časť:

Časť B: Otázky pre účastníka cesty.

Časť A: Otázky pre cestovnú kanceláriu príp. organizátora cesty si dajte vyplniť a potvrdiť v cestovnej kancelárii alebo agentúre.

Časť C: Otázky pre ošetrujúceho lekára vypĺňa ošetrujúci odborný lekár v prípade, ak na cestu nie je možné nastúpiť zo zdravotných dôvodov.

K Hláseniu poistnej udalosti je potrebné doložiť nasledujúce doklady:

 

 

Vyplnený formulár nám spolu s prílohami zašlite čo najskôr poštou na adresu:

 

Generali Poisťovňa, a. s.,

odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava