+421 2 544 177 04


Zmeškanie dopravného prostriedku pri odchode

Nezavinené zmeškanie dopravného prostriedku pri odchode do cieľovej destinácie

Ak sa váš príchod na stanicu/letisko, kde sa má cesta podľa rezervácie začať, oneskorí z dôvodu: úrazu alebo dopravnej nehody poisteného, technickej poruchy použitého dopravného prostriedku alebo meškania dopravného prostriedku, ktorý vás mal dopraviť na stanicu/letisko, kde sa má cesta podľa rezervácie poistenej služby začať, nechajte si túto skutočnosť potvrdiť u prepravcu. V tomto prípade vám budú uhradené potrebné a preukázané náklady na nevyhnutné prenocovanie, stravovanie alebo náklady na cestu na inú stanicu/letisko až do dohodnutej sumy v prípade, ak máte uzatvorené cestovné poistenie s krytím zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu.

Po návrate na Slovensko nám zašlite nasledujúce doklady:

 

Príslušné doklady nám zašlite čo najskôr poštou na adresu:

 

Generali Poisťovňa, a. s.,

odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava