+421 2 544 177 04


Corporate Travel Insurance (CTI)

Jedna zmluva pre všetkých zamestnancov

Často sa stáva, že firma sa až na poslednú chvíľu rozhodne, koho vyšle na služobnú cestu, príp. potreba vycestovania na služobnú cestu vznikne operatívne v krátkom čase. S poistením Corporate Travel Insurance (CTI) je o cestovné poistenie každého zamestnanca vždy postarané. Firma má jednou zmluvou vopred poistený odhad osobodní, strávených na služobných cestách počas roka, t.j. poistenie môžu využívať všetci zamestnanci. Na výber je viacero modulov, ktoré zabezpečujú poistnú ochranu podľa individuálnych potrieb firmy.
Naviac

Europska

Do poistnej ochrany môžu byť zahrnuté aj zahraničné pobočky.
Administrácia CTI poistenia je pre firmu veľmi jednoduchá.


Poistné podmienky CTI
Tabuľka krytia CTI
Informačný dokument CTI