Corporate Travel Insurance (CTI)

Corporate Travel Insurance (CTI) poskytuje prostredníctvom modulového systému individuálne, na mieru šité poistné riešenie! Zahŕňa:

  • Poistnú ochranu počas celej služobnej cesty - nepretržite  24 hodín denne
  • Manuálne činnosti sú zahrnuté v rozsahu  poistenia
  • Existujúce choroby, príp. chronické ochorenia  sú taktiež poistené
  • Nie je potrebný žiadny menný zoznam, všetci zamestnanci sú počas služobnej cesty poistení
  • Aj zahraničné pobočky môžu byť zahrnuté do poistnej ochrany
  • Služobná batožina (mobilný telefón, laptop, atď.) je na rozdiel od štandardných riešení a balíkov produktov zahrnutá do poistenia


Čítajte viac o (CTI) v Corporate Travel Insurance brožúre.

bottom