+421 2 544 177 04


Odškodnenie leteckou spoločnosťou

Vyberte, či si prajete podať žiadosť pre minulý let alebo pre budúci.
Minulý let
Budúci let
Zadajte si svoj budúci let a nechajte si
vyplatiť až 600 € na osobu
Nechajte si zadarmo postrážiť svoj let pre prípady meškania či zrušenia letu a získajte tak kompenzáciu až 600 € na osobu.
Nie je otázka či, ale kedy sa to stane.

Aké môže byť vaše odškodnenie?
Suma odškodnenia sa odvíja od dĺžky vášho letu.
250€
do 1 500 km
Príklady:
Praha
Paríž
Bratislava
Londýn
Praha
Brusel
400€
od 1 500 km do 3 500 km
Príklady:
Brno
Madrid
Praha
Moskva
Bratislava
Lisabon
600€
nad 3 501 km
Príklady:
Praha
New York
Viedeň
Tokyo
Praha
Dubai
Úspešnosť vyplatených kompenzácii
Ako všetko funguje?
1
Registrácia vášho budúceho letu.

Cez náš jednoduchý intuitívny formulár zadáte číslo a dátum vášho budúceho letu
2
V deň odletu let preveríme či spĺňa možnosť kompenzácie a v akej výške.
3
Po vašom odsúhlasení začneme s leteckou spoločnosťou rokovať ohľadom vašej kompenzácie
Otázky a odpovede
Aká je možná výška odškodnenia?Suma odškodnenia sa odvíja od dĺžky vášho letu.

odškodnenie 250 EUR - let do 1 500 km
odškodnenie 400 EUR - let od 1 501 do 3 500 km
odškodnenie 600 EUR - nad 3 501 km
Kedy je možné uplatniť si nárok na kompenzáciu od leteckej spoločnosti?Meškanie letu:
právo na kompenzáciu vzniká v prípade, keď lietadlo mešká v cieľovej destinácii viac ako 3 hodiny od plánovaného času príletu.
Zrušenie letu:
právo na kompenzáciu vzniká v prípade, ak je zrušenie letu oznámené leteckou spoločnosťou menej ako 14 dní pred dátumom plánovaního odletu.
Zmeškanie nadväzného letu:
právo na kompenzáciu vzniká v prípade, keď vinou leteckej spoločnosti nestihnete nadväzný let do cieľovej destinácie a tým sa plánovaný čas príletu do cieľovej destinácie oneskorí o viac ako 3 hodiny.
Odoprenie nástupu na palubu lietadla:
nárok na kompenzáciu vzniká v prípade, keď Vám bol zamedzený prístup na palubu lietadla.
Zníženie prepravnej triedy:
nárok na kompenzáciu vzniká v prípade, keď bola cestujúcemu znížená prepravná trieda oproti pôvodnej prepravnej triede.
Meškanie batožiny:
meškanie batožiny je potrebné náhlásiť na letisku a dať si túto skutočnosť na mieste potvrdiť. Klient si môže nárokovať zakúpenie nutných vecí počas meškanie batožiny (oblečenie, hygienické potreby, atď.) až do výšky 1200 EUR.
Poškodená batožina:
poškodenie batožiny je potrebné nahlásiť priamo na letisku a dať si túto skutočnosť na mieste potvrdiť. V prípade, že došlo k poškodeniu oneskorene vydanej batožiny je potrebné poškodenie nahlásiť do siedmich dní od doručenia batožiny. Kompenzácia je realizovaná buď opravou alebo náhradou batožiny.
Strata batožiny:
nevydanie batožiny je potrebné nahlásiť na letisku a dať si túto skutočnosť na mieste potvrdiť. Batožina sa stáva stratenou, ak nebola nájdená do 21 dní. V tomto prípade je možné získať kompenzáciu až do 1 200 EUR.